Styrelse

Ordförande

Vakant

Vice ordförande

Bernt O. Ericson
Tel: 011-144301
Mejl: bernt.o.ericson@telia.com

Sekreterare

Berit Lind Hårdänge
Tel: 0709-722971
Mejl: norrkopingnorden@gmail.com

Kassör

Roger Taesler
Tel: 011-187806
Mejl: taeslerroger@gmail.com

Övriga styrelseledamöter

Christian Söderström
Tel: 011-397070
Mejl: christian.soderstrom@telia.com

Göran Törner (webredaktör, medlemsregister)
Tel: 070-2523801
Mejl: toerners@telia.com

Madeleine Johansson
Tel: 011-88060
Mejl: sikargarden@hotmail.com